Children of Hope

I Kamuli District i Uganda er der alt for mange børn, der ikke går i skole. Forældrene/værgen har ikke råd til at sende dem af sted.

Vi vil gerne hjælpe børnene til skolegang, og dermed give dem mulighed for den læring, der er nødvendig, for at de på sigt kan tage ansvar i deres samfund.

Hope Danmark og partneren Hope Foundation Uganda samarbejder om at få flere børn i skole.

Hope’s fadderskabsprojekt er målrettet støtte til underprivilegerede børn. Første skole vi samarbejder med er Covenant Community Nursery and primary school i Kamuli district, i landsbyen Kirolo, i sognet Budadhengo. Behovet er stort – alene i dette sogn er der omkring 1500 børn der endnu ikke er i skole.

Læs mere

Du kan i denne artikel, læse mere om skolen, børnene og deres familier.

Gennem fadderskaber kan du være med til at hjælpe et barn i skole,
det koster 150,- DKK pr. måned (beløbet er fradragsberettiget)