c72ab97b6eHope gennemfører sammen med vores partner, KANENGO (Kamuli Network of NGOs and CBOs), et 2-årigt projekt, som støttes af DANIDA midler gennem CISU.
Projektet har overskriften: “Strengthening the capacity at community level to prevent, detect and treat NCDs (Non-Communicable Diseases) in 5 sub-counties in Kamuli district, Uganda”.

Lokalt forøge kapaciteten til at forebygge, konstatere og behandle ikke-smitsomme sygdomme, i fem lokalområder i Kamuli distriktet i Uganda.

Projektets formål er på én gang i de 5 landområder i Kamuli distriktet

  • At befolkningen i 8 landsbyer bliver bevidste om eksistensen af NCDs og lærer, hvordan man kan forebygge ikke-smitsomme sygdomme som sukkersyge, forhøjet blodtryk, lungesygdomme, visse former for cancer, m.fl.
  • At frivillige sundhedsarbejdere og deres professionelle vejledere lærer om sygdommene, hvordan de kan konstateres, hvordan man kan forebygge, og hvordan sundhedsarbejderne kan henvise syge til behandling
  • At træne de lokale frivillige 8 landsbyråd (= Neighbourhood Assemblies = NAs) i fortalervirksomhed samt at starte Neighbourhood Assemblies i 10 nye landsbyer i de 5 landområder.
  • At de lokale myndigheder bliver bevidste om sygdommene og deres udbredelse i lokalområderne, så at NCDs kommer på dagsordenen i Kamuli distrikt.

De 40 frivillige sundhedsarbejdere har hver ansvar for 30 familier. I alt skal de interviewe 1000 voksne, samt teste dem for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Alt sammen for at få et bedre billede af, hvor udbredt disse sygdomme er, og for at kunne henvise dem til behandling.

KANENGO, der har kontor i Kamuli, står for den daglige ledelse af projektet, og skal blandt andet besøge mange, mange mennesker i området. Der er derfor indkøbt en motorcykel til projektet, og KANENGOs kontor har fået IT-udstyr for at kunne registrere data, administrere projektet, holde styr på udgifter, mm.

Læs mere her

Projektansøgning og projektbeskrivelse