hope_NCD_1Det første projekt som Hope Danmark gennemførte sammen med vores partner, KANENGO, fokuserede først og fremmest på oplysning om NCD sygdomme (sukkersyge, forhøjet blodtryk, lungesygdomme, m.fl.). Dels oplysning til folk i landsbyerne myndigheder, dels oplæring af frivillige sundhedsarbejdere.

Dette andet projekt har som fokus at holde kommunale og distriktets myndigheder fast på deres ansvar for at sikre behandling, men også at holde dem ansvarlige for de afgivne prioriteringer og løfter.

Projektet vil derfor træne lederne af de 21 eksisterende borgerråd, NAs, i fortalervirksomhed, dvs. hvordan man indsamler information om behov, fremlægger disse behov for beslutningstagere, og holder dem fast på deres beslutninger.

Hope_NCD_2Tilsvarende vil projektet også træne KANENGO i fortalervirksomhed på distriktsniveau.

Men oplysning om NCDs, risikofaktorer og forebyggelse vil fortsætte alle steder, hvor KANENGO og NAs er repræsenteret. Det er blandt andet planen at etablere en dramagruppe, der kan rejse rundt i distriktet for at øge kendskabet til NCDs.

Læs den fulde beskrivelse af det samlede projekt

Læs her hvordan dialog anvendes strategisk for at forbedre NCD indsatsen i en kommune i Kamuli

Forfatter: Anja Christiansen, konsulent på projektet