MEDLEMSSKAB

Tegner du et medlemskab af foreningen Hope Danmark bliver du samtidig medlem af Landsorganisationen Børne- og UngdomsOase. Hope Danmark er en lokalgrupppe/forening tilknyttet denne organisation

Når du bliver medlem af Hope Danmark indbydes du desuden til den årlige generalforsamling (afholdes i 1. kvartal) hvor du har alle muligheder for at tage del i arbejdet og være med til at forme det fremover, gennem arbejde i udvalg, bestyrelse m.m.

KONTINGENT

Kontingentet er for tiden (2023) 100,- DKK pr. år. Kontingentet opkræves af Børne og UngdomsOase, som herefter videregiver det fulde beløb til Hope Danmarks arbejde.

Når du udfylder og indsender nedenstående blanket bliver du medlem af foreningen Hope Danmark.

  Fornavn:

  Efternavn:

  Adresse:

  Postnr.:

  Bynavn:

  Telefonnummer:

  Mobil:

  E-mail adresse:

  Fødselsdato:

  Lokalgruppe: