Kodheeyo! `{`ko-dæeo`}`

“HEJ” PÅ LUSOGA, LOKALSPROGET I BUSOGA REGIONEN I UGANDA

Der er mange udfordringer i Uganda, hvor ca. en tredjedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og hvor to millioner børn er forældreløse. Landet er efter mange års nedgang i en beskeden positiv udvikling. Den økonomiske udvikling udfordres af en meget stor årlig tilvækst i befolkningen. Der er fortsat brug for at støtte befolkningen i opbygningen af et bæredygtigt samfund.

Hope arbejder for at tænde håb i Uganda og du kan være med!

Hope DK arbejder i Kamuli regionen i den sydøstlige del af Uganda. Det er et ruralt udkantsområde, der på mange måder mangler udvikling.

I BEGYNDELSEN …

Gennem besøg i både Danmark og i Uganda blev der skabt en relation til Jonathan og Molly Tusubira, som leder foreningen Hope Foundation Uganda. Parret har en passion for at kommunikere Guds kærlighed til befolkningen i Kamuli og gøre en forskel i det område. En lille gruppe danskere blev grebet af samme vision og i 2009 dannede de foreningen Hope Danmark.
De to organisationer gennemførte et projekt støttet af DUF, som omfattede en lederuddannelse af en gruppe unge, og børnelejr for mere end 200 børn, som de ugandiske ungeledere og et team fra Danmark gennemførte sammen.

Children of Hope

I 2013 begyndte Hope Danmarks fadderskabsprogram, Children of Hope. Først med 30 børn i et pilotprojekt på Hope Foundations skole i Kirolo. For at skolerne ikke bliver for afhængige af støtten fra danske faddere, har vi som princip maksimalt at støtte 100 børn på en skole.
Hope Danmark har nu, i 2021, samarbejde med tre skoler. Læs mere under “Children of Hope”

Civilsamfundsudvikling

Hope Danmark ønsker at arbejde sammen med erfarne, lokale organisationer i udviklingen af civilsamfundet. Derfor indgik Hope Danmark og NGO’en KANENGO i 2014 en partnerskabsaftale, for at gennemføre projekter og aktiviteter, der støtter udviklingen af lokalsamfundet. I 2021 gennemføres det fjerde fælles projekt, som fokuserer på at informere om livsstilssygdomme som sukkersyge og forhøjet blodtryk og henvise syge til hospitaler, men også at støtte landsbyernes lokalråd i deres arbejde for at få myndighederne til at leve op til deres ansvar om at levere udstyr, behandling og medicin til hospitaler og sundhedscentre.
Læs mere under “Civilsamfundsudvikling”

 

Church of Uganda som partner

I 2019 besluttede bestyrelsen i Hope Danmark at indgå et samarbejde med en kirke i Kamuli distriktet. Valget faldt naturligt på Church of Uganda, og særligt Sosan Buuza, som har været en god ven af Hope Danmark siden dets start.
Sosan er præst og meget engageret i at udvikle både kirken og dens omgivende samfund.
I 2019 mødtes et team fra Hope Danmark og Church of Uganda Kamuli for at diskutere udfordringer og muligheder for samarbejde.
Planen er at indgå et formelt partnerskab og sammen med andre parter starte små andelsforeninger og et andelsselskab, som kan understøtte den økonomiske udvikling i kirken og samfundet i øvrigt.

Ungeture

Hope Danmark arrangerer rejser for unge. Hvert andet år arrangeres en tur i samarbejde med BUO. Læs mere under “Ungeture”

Kontor og ansatte i Uganda

I 2018 indviede Hope Danmark sit eget kontor i Kamuli by, og etablerede samtidig en ugandisk forening, Hope Danmark (UG). Formålet er at sikre Hope Danmarks ansatte gode og lovmæssige ansættelsesforhold, men også at kunne støtte andre organisationer med administrativ assistance.
På kontoret arbejder Lydia Mukoda som administrator og Sarah Bakobye som kontorhjælp. Socialarbejderne i Children of Hope har også kontoret som mødested.