Children of Hope

Grunduddannelsen i Uganda, svarende til folkeskolen (1-7 klasse), er ifølge lovgivningen gratis.

Der er dog langtfra folkeskoler nok og mange af disse skoler er desperat underbemandede. Undervisningen er nok gratis, men med ofte 100+ elever per lærer er det småt med indlæringen. Forældre/værger skal stadig kunne betale uniformer, skolefornødenheder madtilskud med mere.

Kamuli district, hvor Hope Danmark arbejder, ligger i Busoga region og er blandt de dårligst præsterende områder i Uganda når det kommer til uddannelsesniveau. Det vil Children of Hope gerne være med til at forbedre.
Vi er heldigvis ikke alene om opgaven og samarbejder med andre gode tiltag såsom: http://www.busogaeducationinitiative.org/background/

Busoga (og Kamuli) er fattigt og dårligt udviklet:
https://www.monitor.co.ug/News/National/Busoga-below-poverty-levels-Kadaga/688334-5160040-n8bxy5z/index.html
og dertil kommer korruptionen hvor midler til sundhed og uddannelse bliver stjålet/”omfordelt”.

Mange børn kommer slet ikke i skole. 14% ifølge landsgennemsnittet og der er alt mulig grund til at tro at det at det tal er højere ”ude på landet”.

Hope Danmarks uddannelses program: “Children of Hope” arbejder med gode privat skoler i områder med dårlige/manglende folkeskoler.
Vores dygtige og professionelle socialrådgivere (SocialWorkers) får tildelt en zone med 5km radius omkring en udvalgt skole og laver her en social mapping og finder hvor mange børn der ikke er i skole og hvorfor.
I den udstrækning Hope Danmark kan tiltrække midler sættes børn fra denne gruppe nu i skole og vores udviklingsarbejde med barnet, familien og nær miljøet begynder.

Children of Hope tager opgaven med uddannelse for udsatte børn meget seriøst.
Vi har kun relevant faguddannet personale og vi arbejder politik baseret.

Vi arbejder med 4 overordnede områder:

 1. Barnets faglige udvikling
  Socialrådgiveren fra Children of Hope følger dagligt op på børnenes resultater, står til rådighed og samtaler med alle involverede parter for at sikre at barnet opnår den bedst mulige grunduddannelse.
 2. Barnets sundhedsmæssige udvikling
  Socialrådgiveren fra Children of Hope følger op på børnene, planlægger og gennemfører 6 årlige sundheds checks og samtaler med alle involverede parter for at sikre at barnet er raskt og kan deltage i undervisningen på lige fod.
  Children of Hope leverer tillige, som supplement til skolens normale køkken, en ernæringsrig vælling for alle på skolen 2 gange om ugen.
 3. Barnets velfærd og sociale udvikling
  Socialrådgiveren fra Children of Hope følger op på børnene, herunder deres hjemmesituation, sundhed generelt og hygiejne, er opmærksom på misbrug og omsorgssvigt, sproglige udvikling, retten til at være barn m.m.
  For de større børn følger socialrådgiveren op på deres seksualundervisning og forståelse, sikrer forståelse for rettigheder og tilvejebringer hygiejnebind m.m.
 4. Familiens/værgens velfærd og sociale udvikling
  Socialrådgiveren fra Children of Hope følger op på børnenes opvækstvilkår, situationen i hjemmet, livs vilkårene for forældre/værge, fremtidsplaner.
  Ved svært syge/gamle forældre/værger er Children of Hope medarbejder opmærksom på behov ifht. Sikring af ejendom, skrivning af testamenter m.m., socialarbejderen kan medvirke som bisidder.

Children of Hope arbejder struktureret og politik baseret. Se hele manualen og øvrige dokumenter her: (nederst på hjemmesiden som dog kun er på engelsk)
https://www.hope.ug/hope-danmark-ug/

Et fadderskab, igennem Hope Danmark, betaler for en lang række ting i forbindelse med skolegang:

Den månedlige betaling giver 1 barn:
– Skolepenge betalt direkte til skolerne
– Skoleuniformer (et sæt pr. år)
– 2 måltider mad om dagen (skoledage)
– – 2 Dage om ugen med særlig nærende kosttilskud til alle børn på skolerne, ikke kun fadder børn. (mere end 700 børn)
– Skole fornødenheder (blyanter, bøger, sæbe, tandbørste, hygiejnebind m.m.)
– Ugentlig 2-3 dage tilstedeværelse af COHs Ugandiske socialrådgiver.
– 6 årlige sundhedscheck, med behandling af en række sygdomme.
– COH bidrager tillige til skolens øvrige tilbud således at fadderbørn også deltager i skoleudflugt, diverse fejringer osv.

Derudover:
– COH bidrager til efteruddannelse af skolernes lærerstab.
– COH sørger for relevant efteruddannelse af eget personale.
(ingen Hope Danmark folk, hverken i Danmark eller i Uganda, modtager betaling for arbejdsindsatsen – alle arbejder frivilligt)

Læs mere

Du kan i denne artikel, læse mere om skolen i Kirolo, børnene og deres familier.

Gennem fadderskaber kan du være med til at hjælpe et barn i skole,
det koster 225,- DKK pr. måned (beløbet er fradragsberettiget)