I oktober 2021 indgik Hope Danmark og Agape our Mission et formelt partnerskab. Hope har store forventninger til dette partnerskab og de projekter, vi forhåbentlig kommer til at gennemføre sammen i de kommende år.

Men hvem er Agape our Mission, og hvorfor dette partnerskab?

I 2018 mødtes repræsentanter fra Hope Danmark med Church of Uganda i Kamuli, Hope Danmarks tætte kontakt Sosan Buuza, biskoppen af Busoga og ærkediakonen for Kamuli for at tale om et muligt partnerskab. I december 2029 mødtes Hope’s bestyrelse med flere repræsentanter fra Church of Uganda. Her blev parterne enige om at arbejde frem mod et egentligt partnerskab, og en komité blev nedsat.
Agape our Mission er dannet som en selvstændig forening med egen bestyrelse, med tæt relation til Church of Uganda.

Formålet med partnerskabet, og for Agape our Mission, er at styrke fattige og marginaliserede grupper, samt samarbejde for forandring og bæredygtige lokalsamfund. Fokus er på jobskabelse, fødevaresikkerhed, bæredygtigt miljø, klimaforandringer og udvikling af lokalsamfund.

Partnerne samarbejder for at gøre Agape our Missions vision om at gøre kirken mere relevant, medvirke til at forbedre borgeres levevilkår og udvikle lokale rollemodeller. Vi ønsker også at arbejde sammen for værdighed og være en stemme for de undertrykte, økonomisk, socialt og trosmæssigt.

Læs mere her

Partnerskabsaftale med KANENGO