1ccfcd71a0I december 2014 indgik Hope Danmark og KANENGO (Kamuli Network of Non–Government organization) et formelt partnerskab. Hope har store forventninger til dette partnerskab og de projekter, vi forhåbentlig kommer til at gennemføre sammen i de kommende år.

Men hvem er KANENGO, og hvorfor dette partnerskab?
KANENGO er en NGO og har kontor i Kamuli distriktet i Uganda. KANENGO’s formål er at udgøre en platform, hvor alle distriktets, ja hele Busoga regionens CBO’er, NGO’er og andre civilsamfundsgrupper kan mødes og samarbejde om at diskutere problemer, foreslå løsninger og arbejde for at løse dem.

KANENGO har ca. 110 medlemmer, hvoraf de fleste er CBO’er (Community-Based Organization), heriblandt Hope Foundation, vores anden partner.

Vi fik den første kontakt med KANENGO i 2013, hvor Henning Fausholt traf Moses Kyewalyanga, som er KANENGO’s koordinator. Henning og Moses mødtes regelmæssigt nogle måneder og drøftede visioner, mulige fælles mål og værdier. I november 2013 mødtes nogle fra Hope’s bestyrelse med Moses for at drøfte mulighed for et samarbejde. Moses inviterede også Hope deltagerne på et besøg i et såkaldt Neighbourhood Assembly.

I Hope er vi meget begejstrede for KANENGO’s vision og arbejdsmetode

Neighbourhood Assembly et landsbyråd, hvis 50 frivillige medlemmer er valgt på helt demokratisk vis, og hvis opgave det er at forsøge at påvirke de lokale myndigheder til at forbedre levevilkår, infrastruktur, skolevæsen, mm i lokalområdet. Neighbourhood Assemblyes mødes en gang om måneden et par timer for at diskutere lokale problemer og beslutte hvad man bør gøre. Det kan enten være aktiviteter, som kan løses helt lokalt, eller det kan være indstillinger til myndigheder på lokalt, amtsligt eller endda distriktsniveau.

Neighbourhood Assemblyes er medlemmer af KANENGO, og det er KANENGO, som taler med myndigheder uden for det lokale område.

I Hope er vi meget begejstrede for KANENGO’s vision og arbejdsmetode. Vi mener KANENGO har kapacitet til at nå langt ud i lokalområderne via NA’s, og de har god kontakt til myndighederne på flere niveauer.

Vi kan derfor, sammen med KANENGO, arbejde for civilsamfundsudvikling på en række områder. Det første område vi arbejder sammen om, er ”Lokalt at forøge kapaciteten til at forebygge, konstatere og behandle ikke-smitsomme sygdomme (NCD) – i fem lokalområder i Kamuli distriktet i Uganda.

Læs mere her

Partnerskabsaftale med KANENGO