Vil du være med?

FADDERSKAB
Du kan blive fadder for et barn i Kamuli gennem Children of Hope

MEDLEMSSKAB
Du kan blive medlem af foreningen Hope Danmark

PENGEGAVER

Generel gave til Hopes arbejde i Uganda
Du kan overføre gave til HOPEs Danske konto: reg.nr.: 0871, konto.nr.: 4160097650, (ingen fradragsmulighed).

Ønsker du gaven indberettet til SKAT kan den gives til Odder Frimenighed, med ønske om videregivelse til Hopes arbejde mærk overførslen “ønskes videregivet til Hope Danmark” og oplys navn og cpr. .nr. Reg.nr.: 0891, Kto.nr.: 1012112

Gave til HOPEs fadderskabsprogram

Du kan overføre gave til HOPEs Danske fadderskabs konto: reg.nr.: 3409, kto.nr.: 4633024995
Gaven gives til Børne- og UngdomsOase som samler ind til dette program for Hope Danmark, – gaven indberettes til SKAT.

FØLGESKAB OG FORBØN

Du kan følge med i arbejdet gennem Hopes facebookside og bede Gud om at velsigne arbejdet.

Tak!