PlakatEt af de væsentligste problemer i Kamuli distriktet i Uganda, i lighed med mange andre områder i Uganda og udviklingslande generelt, er andelen af befolkningen, der lider af NCDs, de ikke-smitsomme sygdomme, som fx diabetes, forhøjet blodtryk, kræft, lunge- og hjerte-kar-sygdomme.

Disse sygdomme kaldes ofte velfærdssygdomme, men de har vist sig at være meget udbredte i fattige udviklingsområder. Mennesker, der rammes af sygdom, drives ofte endnu længere ud i fattigdom, da de ikke kan arbejde, ikke har penge til medicin eller har mulighed for at komme til sundhedscentre eller hospitaler, der ofte ligger en langt fra hvor de bor.

Når den syge henvender sig til et sundhedscenter eller hospital, mangles ofte viden om sygdommene, men også tilstrækkelig udstyr og medicin.

Antallet af mennesker med NCDs forventes af vokse voldsomt, også i Uganda. Det er derfor vigtigt at der sættes ind på at stoppe denne udvikling, for at begrænse antallet af syge, men også for at bekæmpe fattigdom og fremme udvikling.

Hope arbejder sammen med vores partner KANENGO om forebyggelse og bekæmpelse af NCDs i Kamuli distriktet. Det sker ved hjælp af DANIDA-midler via foreningen CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Projekterne arbejder med oplysning om sygdomme og hvordan man kan forebygge dem. Dette arbejder udføres af frivillige sundhedsarbejdere fra de lokale borgerråd, også kaldet NAs, som også henviser syge til sundhedscentre.

Da det er de lokale sundhedsmyndigheders ansvar at undersøge og behandle syge, arbejder vi med at træne både KANENGOs medarbejdere og NAs i at påvirke myndighederne til at prioritere NCDs og fastholde dem på deres prioriteringer og løfter.

Første NCD projekt

Læs mere om det første projekt og de gode resultater, der blev opnået her. Projektet blev gennemført fra august 2015 til juli 2017

Andet NCD projekt

Læs mere om det andet NCD projekt, der gennemførtes fra september 2017 til februar 2019

Se frivillige sundhedsarbejdere på arbejde i en landsby i Kamuli distriktet