Neighbourhood Assembly

Hope Danmark har tidligere gennemført to projekter sammen med vores partner, KANENGO. Projekterne har fokuseret på at informere befolkning

og myndigheder i udvalgte områder af Kamuli distriktet i Uganda om NCD sygdomme (sukkersyge, forhøjet blodtryk, lungesygdomme, m.fl.). Projekt nummer to, som lige er afsluttet, havde som mål at holde de lokale myndigheder ansvarlige for deres prioriteringer og løfter om udstyr og behandling af sygdommene.

Myndighederne har været meget interesserede i at forbedre mulighederne for behandling, men det har desværre vist sig at de ikke får tildelt penge til rigtigt at gøre noget på området.

Hope Danmark og KANENGO har derfor ansøgt CISU om kr. 500.000 til et tredje projekt, og det er netop blevet bevilget, hvilket vi er meget, meget glade for.

Da midler til sundhedsområdet, herunder NCD, tildeles på nationalt og distriktsniveau, vil projektet skabe så meget opmærksomhed som muligt om NCD i hele Kamuli distriktet. KANENGO og lokale borgerråd i hele distriktet vil forsøge at etablere et samarbejde med beslutningstagere på lokalt (kommunalt) niveau om at få tilført udstyr, medicin og behandling til de mange indbyggere, der har vist sig at lide af forskellige NCD sygdomme.

Fortalervirksomhed i form af møder med myndigheder og informationsaktiviteter vil blive afstemt med Ugandas offentlige budgetproces, for at opnå størst mulig gennemslagskraft, også på nationalt plan.

Læs mere om projektet i ansøgningen her: NCD Application 2019_Hope_KANENGO