Af: Anja Christiansen

Sanny Waswa står iført ansigtsmaske, og vasker omhyggeligt hænderne under den sparsomme vandstråle fra hanen på en blå plastikspand. Han er i gang med at demonstrere, hvordan man nedsætter risikoen for at blive smittet med coronavirus. Egentligt skulle han primært have undervist en samling på 30-50 mennesker i, hvordan man forebygger forhøjet blodtryk og diabetes, i et samarbejde med andre frivillige sundhedarbejdere i Kamuli distriktet. Men så kom Corona virusset.

I Uganda, som så mange andre lande, virkede nyheden om den globale spredning af coronavirus først uvirkelig. I begyndelsen var det kun folk med hurtig adgang til nyheder eller venner og familiemedlemmer bosat i andre dele af verden, der tog situation alvorligt. Skræmmende var det at se lastbiler med lig i Italien og massegrave i New York. Det var meget langt væk fra det daglige liv i Uganda. 

Coronapandemien blev først virkelig for mange ugandere, da regeringen lukkede skolerne i slutningen af marts 2020. I Uganda går rigtig mange børn på kostskole, så lukningen af skoler betød lange rejser for børnene fra den ene ende af landet til den anden. Fra 1. april lukkede hele landet ned og der blev indført udgangsforbud fra kl 19.00 til kl 6.30. Det var som om hele landet stivnede. Ingen offentlig transport eller for den sags skyld privat bilkørsel, grænserne blev lukket og der blev lagt omfattende restriktioner på den generelle bevægelsesfrihed. Nedlukningen skete uden forgående varsel og mange strandede langt fra deres hjem. Beslutningen blev taget af den ugandiske regering selvom der ikke var registreret coronasmittede i Uganda, som et forsøg på at undgå en kommende smittespredning og høje dødstal som man så i andre lande. Det skete også som en erkendelse af, at det ugandiske sundhedssystem i forvejen er svagt, og slet ikke ville kunne holde til at skulle behandle mange patienter med coronavirus. 

Patienter, fødende kvinder og andre med presserende medicinske udfordringer, som indebar transport, måtte derfor pludseligt søge tilladelse hos distriktets lokale regerings repræsentant (RDC) før de kunne lade sig transportere til sygehusene. Det er derfor ikke overraskende, at restriktionerne var svære at håndtere og desværre også har kostet unødige liv. 

Kanengo og Hopes sundhedsprojekt sat på lavt blus

Kamuli Network for Non-government organisations, også kendt som Kanengo, har i samarbejde med Hope Danmark siden 2015 arbejdet med at teste, forebygge og skabe opmærksomhed om højt blodtryk og diabetes i Kamuli Distriket i det østlige Uganda. I alt er tre projekter er gennemført, alle med økonomisk støtte fra CISU. Gennem events er over 985 mennesker i Kamuli distriktet siden 2019 blevet undervist i, hvordan man forebygger forhøjet blodtryk og diabetes. 

Kanengo og projektets ansatte var, som resten af landet, først lammede af konsekvenserne af nedlukningen. Men Moses Kyewelanga, projekt manager hos Kanengo, kom dog hurtigt op af stolen og fik stablet en plan på benene for, hvordan sundhedsprojektet kunne fortsætte inden for regeringens udstukne rammer under nedlukningen.  

Aktiviteter med flere end 5 deltagere kunne ikke længere gennemføres i den planlagte form. Det påvirkede de sidste af i alt 33 oplysnings- og testbegivenheder med video, drama, oplysning og testning som Kanengo skulle afholde ude i lokale landsbyer som den del af projektet. 

Nød tvinger Kanengo til at vidensdele på nye måder

Projektets største udfordring har været coronapandemien, som har tvunget projektteamet til at revurdere og tilpasse oplysningsaktiviteterne og fortalervirksomheden til den nye virkelighed, hvor der er restriktioner for bevægelses- og forsamlingsfriheden.

”Det har været en stor udfordring, men samtidig også en mulighed for Kanengo,” understreger Moses Kyewelanga.

En mulighed for at vise borgerrådenes styrke som kanal til oplysningsarbejde ude i lokalsamfundene. Borgerrådene er allerede en integreret del af lokalsamfundet og det samme gælder de frivillige sundhedsarbejdere, som er tilknyttet borgerrådene. Derfor var det oplagt også at vælge borgerrådene som kanal for oplysning om coronavirusset. 

I første omgang sendte Kanengo en forandringsagent ved navn Sanny Waswa ud, som også har uddannelse som Clinical officer, en mellemting mellem en læge og en sygeplejeske. Sanny Waswa underviste 5 frivillige sundhedsarbejdere ad gangen i overenstemmelse med restriktionerne for forsamlingsfriheden i Uganda. De 5 sundhedsmedarbejdere underviste herefter yderligere 5, som videregav informationen til deres familier og naboer. Gennem denne delingsmetode blev alle de lokalsamfund som har borgerråd i Kamuli distriktet, relativt hurtigt informeret om coronavirusset, symptomer, samt hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive smittet. Derudover fik Kanengo tilladelse af CISU til at bruge nogle af pengene fra det oprindelige sundhedsprojekt på at sy ansigtsmasker til alle de frivillige sundhedsarbejdere. 

Sanny Waswa underviser 5 frivillige sundhedsarbejdere, som herefter underviser 5 andre frivillige. På denne måde kan undervisningen fortsætte, selvom der er sat begrænsninger for forsamlinger.

Omstillingklar handleplan fra Kanengo gør indtryk på myndighederne

Kanengos hurtige respons på Coronavirus situationen blev bemærket og anerkendt af både kommunal- og distriktsmyndighederne i Kamuli, som ikke selv har haft hverken mulighed for eller ressourcer til at tage ud til landsbyerne og informere lokalbefolkningen om coronavirusset. Denne anerkendelse betyder, at distriktsmyndighederne i dag er meget mere lydhøre overfor Kanengos forslag om at allokere flere økonomiske midler til området for ikke-smitsomme sygdomme såsom forhøjet blodtryk og diabetes.

Det er Sanny Waswa glad for. Når han ikke arbejder frivilligt for Kanengo, har han job på Kamuli Distrikts hospital, hvor der er mangel på testudstyr og medicin til at behandle forhøjet blodtryk og diabetes. I begyndelsen af 2020 iværksatte Kanengo en undersøgelse af hvor stor en andel af befolkningen, der har forhøjet blodtryk og diabetes. Undersøgelsen viste, at 26,4% af de testede havde forhøjet blodtryk og 9,4% forhøjet blodsukker. Kun 11% var i medicinsk behandling. 

Kanengo er en organisation, som er en del af civilsamfundet, og derfor kan de ikke selv behandle disse sygdomme. Men gennem fortalervirksomhed arbejder Kanengo på at overbevise myndighederne om, at det er bydende nødvendigt at allokere flere ressourcer til ikke-smitsomme sygdomme. I øjeblikket er denne kamp vigtigere end nogensinde før, da det har vist sig, at personer, der i forvejen lider af forhøjet blodtryk eller diabetes, har en højre risiko for at dø af coronavirusset.

Kamuli Distrikts hospital har et skiftende antal patienter indlagt til observation, men indtil videre er ingen i Kamuli distriktet testet positive for coronavirus. Det er Moses Kyewelanga, Sanny Waswa og de 165 frivillige sundhedsarbejdere som Kanengo har undevist, naturligvis glade for, og de fortsætter arbejdet med at informere om ikke-smitsomme sygdomme og nu også corona virus. 


I Uganda ses der på landsplan en stigning af personer smittede med coronavirus. De stramme restriktioner er dog delvist blevet ophævede, eksempelvis er det blevet nemmere at tage offentlig transport med motorcykeltaxa, og folk kan derfor nemmere komme på hospitalet og besøge de lokale sundhedsklinikker.