Kamuli Network of NGOs (Kanengo) er en mindre NGO med hovedsæde i Kamuli distriktet i det østlige Uganda. Kanengo har et lille sekretariat, der er afhængig af skiftende økonomiske projektbevillinger, hovedsageligt fra internationale donorere. Udover en håndfuld ansatte har Kanengo adskillige frivillige, som spiller en stor rolle i implementeringen af organisationens arbejde. Denne artikel sætter fokus på belyser hvilken rolle de frivillige har i projekterne, hvilken betydning de frivillige har for Kanengo som organisation og ikke mindst, hvad det frivillige arbejde betyder for de frivillige selv.


 

Kanengo arbejder primært gennem de lokale borgerråd. Siden Kanengo og Hope Danmark begyndte at samarbejde i 2015, er antallet af borgerråd, der samarbejdes med steget fra 7 til 33. Hvert borgerråd har 5 frivillige sundhedshjælpere, som arbejder med at informere om ikke-smitsomme sygdomme samt teste for højt blodtryk og højt blodsukker. Disse i alt 165 frivillige sundhedshjælpere er en central komponent for oplysningsarbejdet og for at indsamle data, som bruges til fortalervirksomhed. De frivillige sundhedshjælpere modtager undervisning af Kanengo og bruger denne viden i deres lokalsamfund.

 

Frivillige sundhedsarbejdere

Christine fra Bukamira borgerråd fortæller:

“Jeg oplever mere respekt fra mine naboer, når jeg er frivillig sundhedshjælper. Jeg kan godt lide at hjælpe folk og at opleve, at mit arbejde gør en forskel for andre. For eksempel plejede Merida Tibita at føle sig tung i kroppen. Jeg testede Merida og sendte hende videre til det lokale sundhedscenter, da hun havde højt blodtryk. Nu fortsætter Merida med regelmæssige tjek på sundhedscenteret og tager medicin. Hun har det meget bedre og har takket os for at have reddet hendes liv.”

 

Det er ikke kun lokal samfundet der har gavn af sundhedsjælpernes viden, også sundhedshjælperne selv udvikler sig. Nutitim Twesigya Patience forklarer:

“Gennem vores frivillige arbejde for Kanengo er vi blevet opfordret til at dyrke grøntsager og frugt for at forbedre vores kost. Vi spiser mere varieret nu og kan endda sælge noget af det, vi dyrker og tjene lidt penge”.

 

Paul Buuza bekræfter:

”Siden jeg begyndte at samarbejde med Kanengos ansatte, har vi nået vores mål, fordi vi arbejder og lever tæt sammen med dem (målgruppen red). Folk var uvidende omkring ikke-smitsomme sygdomme og mistede livet som følge af dem. De tager nu deres liv mere seriøst, og deres livstil er forandret. Vi forandringsagenter har også opnået meget, vores kapicitet er blevet styrket.”

 

Forandringsagenter

For yderligere at støtte op omkring det frivillige arbejde, har Kanengo udvalgt 10 frivillige forandringsagenter fra borgerrådene og oplært dem, så de nu fungerer som bindeled mellem borgerrådene og Kanengo.

 

”Fordelen ved de frivillige er, at de kommer fra og lever i de lokalsamfund, vi arbejder med,” siger Edward Muvawala, field officer i Kanengo.

 

”Medlemmerne af Kakunu borgerråd lytter mere, når det er en af deres egne som fortæller, at de har fået det bedre ved at motionere regelmæssigt”, supplerer Mary Namukose, kommunikationsmedarbejder i Kanengo.

”Tag for eksempel Christine. Når du bruger lokale frivillige som forandringsagenter, så giver det et bedre resultat. De er mere troværdige end os. Christine er en rollemodel, hun er frivillig i Kanengo og har flere indkomstgenerende projekter i gang, der også involverer andre medlemmer af borgerrådet i Bukamira. Lokalsamfundene identificerer sig med deres egne og information fra lokale accepteres bedre. De frivillige bygger bro, når de giver feedback til Kanengo kontoret,” siger Mary Namukose.

Her ses lederne fra Bugobis Neighbourhood Assembly, som netop har holdt møde med Kanengos forandringsagent Sanny om lokale initiativer til at forbygge Covid-19.

Hvor vigtige er de frivillige for Kanengo?

Kanengo kunne ikke nå ud til de 33 borgerråd uden de frivillige, forklarer Moses Kyewelanga, Kanegos koordinator:

”De agerer som supplement til de ansatte i vores daglige management. De er en del af vores action planning, for de dokumenterer resultaterne og udvælger prioriteter. De frivillige hjælper os med at justere aktiviteterne, når vi planlægger. De bidrager til planlægningen, fordi de ved, hvad der virker i lokalsamfundene. Derudover spiller de en stor rolle i opfølgningen på vores fortalervirksomhed. Både før og efter dialogmøderne, deltager de frivillige i møder med kommunerne og følger op på, hvad kommunen har lovet dem”.

 

I det seneste projekt som Kanengo og Hope Danmark har gennemført, er forandringsagenternes rolle styrket. Forandringsagenterne har fået tilldelt zoner, hvor de er ansvarlige for et antal borgerråd. Hvert kvartal besøges alle borgerrådene, hvor forandringsagenterne rådgiver dem og styrker deres kapacitet. Særligt de nyeste borgerråd har ofte brug for gode råd omkring selve det, at være et borgerråd, hvordan de bedst kan fungere og hvad de kan bruges til. De mere erfarne borgerråd får hjælp til at beskrive deres lokale problemstillinger og løsningsforslag med henblik på at præsentere dem for kommunen. Forandringsagenterne rapporterer borgerrådenes styrker og svagheder tilbage til Kanengo, som kan justere den overordnede indsats efter de konkrete tilbagemeldinger.

 

Hvem er de frivillige?

Edith Nabirye har været frivillig for Kanengo de sidste 10 år, og fortæller.

”Det der driver mig, er båndet mellem koordinatoren af Kanengo og mig selv. Organisationen Kanengo er ikke, som den var for 10 år siden. Vi startede med 7 borgerråd og nu har vi 33. Kanengo har styrket min kapacitet og jeg kan ikke bare sidde på det, jeg har lært, jeg er nødt til at give det videre til andre. Jeg kan godt lide at arbejde sammen med andre, lære nye ting og bruge min viden. Kanengo giver mig mulighed for at bruge min viden og tillader at jeg arbejder frivilligt, selvom jeg ikke modtager betaling. Jeg vil gerne lære mere om fortalervirksomhed og iværksætteri, da disse emner har stor værdi for os i lokalsamfundene.”

 

Edith Nabirye har fået mere selvtillid og kan i dag tale for en menneskemængde uden at være genert og bange. Edith Nabirye præsenterede på et distriktsdialogmøde i juli 2020 et borgerforslag på vegne af de 33 borgerråd og Kanengo. Borgerforslaget handlede om nødvendigheden af at afsætte flere ressourcer til ikke-smitsomme sygdomme. Moses Kyewelanga, Kanengos koordinator, sender i dag Edith som repræsentant for Kanengo til flere offielle møder med distriktet. Han er en dygtig mentor, som ved, hvordan de frivillige bliver motiveret og støttet i deres personlige udvikling som forandringsagenter.

Udover at være frivillig for Kanengo, driver Edith et lille landbrug, hvor hun dyrker et lille stykke jord og holder høns. Når hun har et økonomisk problem, så sælger hun et par høns. En af udfordringerne ved at arbejde som forandringsagent er, at det netop er frivilligt og uden betaling. Det betyder blandt andet, at der også er mangel på penge til eksempelvis transport.

 

Sanny Waiswa har været frivillig for Kanengo i ca 2 år.

”Jeg blev frivillig, fordi jeg godt kan lide sagen, som Kanengo kæmper for. Begge mine forældre er døde af ikke-smitsomme sygdomme. Derfor tog jeg kontakt til Moses for at tilbyde min hjælp til Kanengo. Min motivation er, at jeg gerne vil hjælpe folk og når jeg tager ud til lokal samfundene, så er de taknemmelige.”

 

Selvom Sanny allerede har en uddannelse som klinisk sundhedsmedarbejder, deltager han gerne i Kanengos træninger.

”Jeg deltager fordi den viden jeg får, er med til at lukke mit videnshul og udvikle mine kvalifikationer. At være frivillig for Kanengo har hjulpet mig med at opbygge mit navn i Kamuli distriktet, og jeg har nu fået et deltidsjob på en af de bedste sundshedsklinikker i distriktet. Det var distriktets sundhedsdirektør, som henviste mig. Vores bidrag til at oplyse om ikke-smitsomme sygdomme, har betydet meget for Kamuli distriktet. Det er ikke mindst vigtigt nu, hvor vi kæmper en kamp mod coronavirus. 85% af alle, der er døde af coronavirus i Uganda, havde også diabetes.”

 

En af udfordringerne som frivillig i Kanengo er, at antallet af frivillige sundhedsmedarbejdere er lavt i forhold til antallet af patienter. Sanny understreger:

”Når vi laver opsøgende arbejde er antallet af patienter svært at håndtere. Fordi jeg er læge, så kommer folk med deres problemer, og selv om det ikke er ikke-smitsomme sygdomme, så behandler jeg dem. Du er nødt til at handle, for at opbygge tillid.”

 

Det er ikke blot Kanengo, de frivillige hjælper

Lederen af Kitayundwa Health Center 3, Simon Mbira, fortæller:

”Den første gang jeg hørte om projektet og Kanengo, var på et dialog møde i Kitayundwa kommune. Jeg kunne forstå, at vi skulle arbejde hånd i hånd med de frivillige sundhedsarbejdere. Antallet af patienter med diabetes og højt blodtryk er steget her på klinikken, som en direkte følge af henvisningerne fra de frivillige sundhedsarbejdere.”

Sundhedsklinikkens arbejder stopper dog ikke, når patienterne er i medicinsk behandling. Der er brug for opfølgning på patienterne, men sundhedsklinikken har ikke selv ressourcer til at stå for opfølgningen. Netop derfor sætter de meget pris på de frivilliges arbejde. Derfor er Simon Mbira i gang med undersøge, hvordan sundhedscenteret kan integrere de frivillige yderligere i det efterfølgende opsøgende arbejde.

 

De frivillige er også engageret i fundraising

Udover at oplyse om ikke-smitsomme sygdomme og skabe opmærksomhed på ikke-smitsomme sygdomme gennem fortalervirksomhed, er forandringsagenterne også engageret i at styrke borgerrådenes bærdygtighed. Det gør de blandt andet ved at linke borgerrådene til kommunens udviklingsprogrammer. Eksempelvis har forandringsagenten, Sarah Mutesi, sikret Kahunu borgerråd en pose penge fra Kvindernes støttefond fra kommunen, samt 30 millioner ugandiske shillings til borgerrådets låne- og sparegruppe fra Finansministeriet. Sarah Mutesi leder desuden en dramagruppe, der oprindeligt startede som et middel til at informere om ikke-smitsomme sygdomme og deres konsekvenser for familien. Dramagruppen er nu blevet så populær, at den sommetider bliver betalt for at vise deres lærerige dramastykker frem.

Her ses nogle kvinder, der øver sig på deres dramastykker, som bliver brugt til at formidle sundhedsfaglig viden i Bukamila.

Grace fra Kiige borgeråd, har ansøgt og modtaget penge til Kiige borgerråd, til at bygge bistader fra organisationen Microfinance Support Center og funding til en majsmølle fra en sydkoreansk udviklingsorganisation. Der er mange flere eksempler på de positive initiativer forandringsagenterne skubber i gang ude i de små lokalsamfund.

 

Udfordringer ved frivilligstrukturen

Der er naturligvis også udfordringer forbundet med at være frivillig. En af de største er lokalsamfundets forventninger til den frivillige. Eksempelvis forventer nogle folk penge, når de deltager i et arrangement. Det er også svært for de frivillige at overbevise lokalbefolkingen om, at de rent faktisk ikke modtager penge for deres arbejde. De frivillige sundhedshjælpere bliver også ofte spurgt om at udlevere medicin, selvom det ikke er tilladt. Endeligt oplever nogle af de frivillige, at de ikke altid bliver respekteret af lokalsamfundet og de lokale myndigheder.

Der ligger rigtig meget fodarbejde bag de tidligere nævnte eksempler på godt samarbejde med en kommune eller en lokal sundhedsklinik. Generelt vil de frivillige gerne give noget af deres tid til den gode sag, men når de bruger tid på frivilligt arbejde, tager det tid fra deres andet arbejde, eksempelvis at dyrke jorden. Det er et problem, da mange af de frivillige er små bønder, som lever af deres afgrøder. Herudover er transport er et andet stort problem. De frivillige må for det meste gå for at deltage i møderne og det er ikke altid nemt, for der er ofte lange afstande og dårlige veje, især i regntiden.

Alligevel siger Edith, Sanny, Grace and Christine samstemmende, at de gerne vil fortsætte som frivillige. Gennem Kanengo har de fået opbygget deres evner i dataindsamling, fortalervirksomhed og kommunikation og de forstår deres rolle som forandringsagenter bedre.

 

”Når vi ser på, hvor vi var før, så har vi taget et skridt frem, og kan nu udføre vores rolle uden meget vejledning.” – Grace Kiige

”Vi er taknemmelige for at være forandringsagenter. Vi bidrager til at forandre lokalsamfundene ved at ændre folks livsstil. Vi styrker borgerrådenes managment og bæredygtighed.” – Edith Nabirye

Forandringsagenterne vil meget gerne lære mere og peger selv på, at de gerne vil være bedre til at holde dialogmøder og på sigt få større viden om IT.

”Vi vil gerne udfordres og inspireres noget mere for eksempel ved udvekslingsbesøg. Vi vil gerne anerkendes officelt og have noget på, der kan genkendes og som signalerer til andre folk og organisationer, hvad vi laver og hvad vi kan, for eksempel badges. Vi er klar, hvis der kommer flere træninger.”

 

”De frivillige er nøglen til bæredygtighed” – Moses Kyewelanga

De frivillige lever i lokalsamfundene, og de forsvinder ikke ligesom en NGO bevilling, der ofte har en klar tidsramme. Den viden de har fået, kan de blive ved med at bruge til at forbedre deres lokalsamfund, uanset om Kanengo fortsat kan rejse midler til nye konkrete projekter. Men kontakten mellem Kanengos sekretariat og de frivillige er dog fortsat afgørende, da den bidrager til motivation og vidensudvikling hos de frivillige, og hjælper dem med fortsat at finde udviklingsområder i deres lokalsamfund.