Sundhedstjek er et af de fire fokusområder i Children of Hopes fadderskabsprogram. Fokusområderne er: At fremme børnenes akademiske evner, at forbedre børnenes fysiske helbredstilstand, at forbedre børnenes generelle velfærd og sociale udviklinger og endeligt at forbedre familiernes generelle velfærd og sociale udvikling.

Et ordsprog siger: “En sund krop giver et sundt sind” Det er en af grundene til at fadderskabsprogrammet har indkorporeret sundhedstjek for børnene, når de vender tilbage fra ferier og når de går på ferie. Skolerne i Uganda har tre semestre på et år, og Children of Hope udfører to sundhedstjek, et i starten og et i slutningen, af hvert semester.

Det er tydeligt for både skolerne og Children of Hope at sundhedstjekkene aktivt bidrager til, at børnene i fadderskabsprogrammet kan studere bedre og at deres resulater i klassen bliver bedre, eftersom de ikke hele tiden bliver syge.

Sundhedstjekkene hjælper med at forhindre malaria på vores tre skoler, og det hjælper også børnene med at bekæmpe svampeinfektioner.

Vi kan derfor konkludere, at sundhedstjekkene er en kæmpe hjælp til at øge børnenes udbytte af skolegangen og også hjælpe dem med at forblive sunde både mens de er i skole, og når de er hjemme.

 

 

Doktor Jette behandler et sår på Kaudha Salama, hun brændte sig, da hun forsøgte at lave mad. (Dette billede er taget før Covid-19).

Sundhedstjek på Star Light skolen (foto er taget før Covid-19).