Skrevet af Hans Christian Hansen, næstformand i Hope Danmark

Én sundhedsarbejder fortæller at efter Jette Høst Fausholt og lokale sygeplejersker har fortalt, hvad man kan gøre for at forebygge diabetes, forhøjet blodtryk og andre ikke-smitsomme sygdomme, er hun begyndt at dyrke flere forskellige grøntsager og bruger mindre olie i maden. En anden fortæller at han bruger DSC_1983meget mindre sukker og spiser mere frugt. En tredje at han løber en tur hver morgen.

Hope Danmarks civilsamfundsgruppe er på besøg hos vores partner KANENGO, for at evaluere vores fælles sundhedsprojekt, som snart er slut. Vi er midtvejs i en intens uges møder med evaluering og planlægning af et opfølgende projekt. Denne onsdag formiddag er ca. 15 sundhedsarbejdere mødt op, for at vi kan høre hvordan deres erfaringer har været.

Vi er midtvejs i en intens uges møder med evaluering og planlægning af et opfølgende projekt.

De har oplevet at få ny viden om sygdomme og forebyggelse, de bliver anerkendt i landsbyerne for deres viden, og de synes det er let at være rollemodeller for en sundere levevis.

Sundhedsarbejderne oplever også at de ikke kan opfylde deres medborgeres behov for målinger af blodtryk og blodsukker, ikke kan overbevise de syge om at det hjælper at tage den lange vej til sundhedscenter eller hospital, og at der er alt for lidt udstyr og medicin hvis de henviste syge endelig kommer frem.

Men sundhedsarbejderne klør på, og opfordrer folk til at kræve deres ret til behandling. De gør det gennem deres lokale talerør, Neighbourhood Assemblies. Det er lokale parlamenter, som mødes en gang om måneden for at diskutere og fremføre ønsker og krav til de lokale myndigheder.

Senere samme eftermiddag var vi på besøg hos en Neighbourhood Assemblies i Kikubi, som fortalte meget af det samme, men også at de lokale politikere er glade for projektet. Det giver dem mulighed for længere op i det offentlige system, at gøre opmærksom på behovet for undervisning om sygdommene og deres forebyggelse, og behovet for mere medicin og udstyr.

DSC_2013Vi nåede også at mødes med repræsentanter for Kamuli distriktet, hvor der bor ca. en halv million mennesker.

De fortalte at før projektet startede, var opfattelsen at diabetes, forhøjet blodtryk mm., ikke var et almindeligt problem, der var jo ikke mange tilfælde. Men efter 1½ år med målinger af bare 1000 personer, må man nu konstatere at det er et langt alvorligere problem end først antaget. På distriktsniveau er det besluttet at sundhedscentre og hospitaler skal have mere måleudstyr, man vil gerne bygge en diabetesklinik og man bestiller nu mere medicin hos Uganda nationale medicinforsyning, NMS.

De fortalte at før projektet startede, var opfattelsen at diabetes, forhøjet blodtryk mm., ikke var et almindeligt problem, der var jo ikke mange tilfælde.

De første tre dage viste på mange områder at projektet har haft en stor effekt. Efter danske forhold er projektets budget meget lille, ca. 400.000 kr. men da det i høj grad er baseret på frivilligt arbejde, har effekten vist sig at være stor, også større end vi fra start havde troet muligt.

Det er meget opmuntrende at skrivebordsarbejde i Danmark, frivilligt arbejde af Hope’s ugandiske repræsentanter, Jette og Henning, samt et godt samarbejde med vores partner KANENGO, har betydet at lokale borgere i Kamuli begynder at ændre livsstil, at de kræver behandling for deres sygdomme og til en vis grad også kommer i behandling.

DSC_1963Det har givet os mod på at fortsætte, så i næste projekt planlægger vi at udvide indsatsen til alle steder i Kamuli distriktet, hvor KANENGO og Neighbourhood Assemblies er repræsenteret, for at gøre opmærksom på at sygdommene er til stede, behov for forebyggelse og ikke mindst på behovet for behandling.