En af de udfordringer som Hope arbejder med i forbindelse med i fadderskabsprogrammet er fejlernæring. Det er ikke uvant at børnene i sponsorprogrammet kommer fra en baggrund, hvor familien har svært ved at give børnene den korrekte næring. I nogle tilfælde er det fordi, der reelt ikke er penge til mad, og i andre tilfælde er det fordi familierne ikke er klar over, hvordan de skal lave næringsfyldt mad til børnene.

I første omgang har Hope arbejdet i retningen af, hvordan vi kunne bringe ressourcer og viden ind udefra til familierne, men er efter at have arbejdet med forskellige idéer landet på et koncept vi kalder: ”Cook together with what you have”.

Konceptet er meget enkelt. Children of Hopes socialarbejder, som i forvejen er knyttet til den lokale skole, inviterer fadderfamilierne til at mødes en gang om måneden. De bliver bedt om at medbringe, hvad de har i deres have, eller hvad de skulle have spist alligevel, og i stedet lave maden i fællesskab.

 

 

Forud for det første arrangement var der stor skepsis, for kunne et sådant projekt lykkes uden en pose penge til at starte det ud med. Alligevel gik social workerne Molly, Betty og Rogers i gang med at arrangere et arrangement på hver skole.

Til den første samling på de tre forskellige skoler deltog i alt 150 familier til fadderbørnene, og de tre arrangementer forløb over al forventning. Til samlingen ved Namasagali skolen, havde deltagerne virkeligt taget initiativet til sig, og de 100 deltagere havde på eget initiativ skillinget sammen til at leje et telt. På dette event deltog landsbyens frivillige Health Trainer også, og hun fik mulighed for at vise familierne hvordan man sammensætter og tilbereder en næringsrig kost.

Alle tre samlinger var en stor en succes for deltagerne. Ikke alene fik de råd og vejledning til en bedre kost, men de fik også generelle sundhedsråd og havde rig lejlighed til at diskutere forskellige udfordringer ved børneopdragelsen. Der var stor opbakning til at fortsætte med at afholde disse arrangementer, og Hopes tre social workers vil derfor fortsætte med at arrangere disse  med jævne mellemrum.