Et helt specielt “Parlament” kræver handling på Ikke smitsomme sygdomme

Skrevet af Camilla Bøgelund, CISU: Civilsamfund I Udvikling

DSC_1123Igennem et demokratisk valgt naboskabsparalament tager befolkningen i Kamuli de største udfordringer i lokalsamfundet op til en høring, hvor de kommer frem til fælles løsninger. Et stigende antal mennesker med diabetes og forhøjet blodtryk har fået parlamentet til at kræve forebyggelse, screening og behandling af sygdommene.

”Folk kender ikke til de ikke-smitsomme sygdomme diabetes, forhøjet blodtryk, kroniske hjertesygdomme, kroniske lungesygdomme og kræft, selvom der er flere og flere, der får dem,” siger Bob, et af medlemmerene af et naboskabsparlamentet, der er dannet af tre naboskabsgrupper i landsbyen Namwendwa i Kamuli distriktet i Uganda. Alt for mange går rundt med symptomer som hovedpine, træthed, hjertebanken og forringelse af den almene helbredstilstand, der gør det svært at klare en normal hverdag, mener han. Behandles sygdommene ikke, kan det få store konsekvenser. I sidste ende døden. Bob er til møde i byens forsamlingshus, der i dagens andledning er fyldt med mennesker, der venter på at komme til orde i dagens høring. Madam Speaker, kvinden der skal facillitere høringen, rejser sig og byder velkommen. Hun forklarer at dagsordnen, som deltagerne
besluttede på sidste møde, indeholder to hovedpunkter: Uddannelse og sundhed.

Idéen til parlamentet opstod, fordi beboerne følte, de var meget langt væk fra vigtige beslutninger, der bliver truffet i landet. Som et dansk lokalråd har de fokus på et begrænset geografisk område, nemlig deres egne landsbyer. De har ikke direkte beslutningskompetence, men kan søge at påvirke distriktets poltikere. I dag diskuterer parlamentet som det første punkt, hvilke nødvendige skridt de skal tage, hvis de skal påvirke lokalregeringen til at stille højere krav til lærerne i distriktets skoler. Det andet punkt indledes af medlemmer fra parlamentets sundhedskomite der forklarer, at de i samarbejde med frivillige sundhedsarbejdere, Village Health Workers, har gennemført screeninger og efterfølgende inspiceret lokale sundhedsklinikker og hospitalet i Kamuli.

Undersøger forholdene på lokale klinikker

DSC_1114På initiativ fra KANENGO, en NGO i Kamuli distriktet, er otte naboskabsgrupper nu blevet undervist i risikofaktorerne for de ikke-smitsomme sygdomme: Kost, rygning, alkohol og manglende motion. Kanengo sørgede for, i samarbejde med distriktets sygeplejersker og naboskabsgrupperne, at screene 400 familier for at finde ud af, hvor mange af dem der lever med diabetes og forhøjet blodtryk. 83 fik konstateret diabetes og 228 forhøjet blodtryk. De frivillige sundhedsarbejdere har henvist de syge til behandling. Det betød, at der opstod en høj efterspørgsel på medicin. De ikke-smitsomme sygdomme bliver prioriteret lavt inden for sundhedssektoren i Uganda, og mængden af tilgængelig medicin følger derfor ikke behovet.

”Jeg tog hen til den lokale sundhedsklinik for at undersøge, om der var udstyr til at måle folks blodtryk og medicin til at behandle syge. Inspektionen viste, at udstyret var ødelagt, og at det eneste tilgængelige medicin var for gammelt,” siger Grace, et medlem af naboskabsparlamentet.

Gruppens lister bruges overfor Ugandas parlament

Manglen på medicin er en generel udfordring. Forrige år blev Ugandas sundhedsbudget sat ned fra 9,2% til 8,4%, og i år blev det sat helt ned til 7,8%. Landsbyparlamenternes sundhedsgrupper skal løbende indsamle lister over, hvor mange der har fået konstateret sygdommene sat op imod mængden af tilgængelig medicin.

”Vi bruger listerne, når lokalparlamenterne holder dialogmøder med lokalregeringen og distriktslederne, så de kan ændre på, hvilken medicin der bliver købt ind til distriktets hospitaler og klinikker,” siger Moses Kyewalyanga, der er daglig leder i Kanengo.

Kanengos projekt skaber synergi med Uganda Non Communicable Diseases Alliance, der arbejder på nationalt og panafrikansk plan. Listerne fra Kamuli distriktet skal bruges til at påvirke Ugandas regering til at prioritere ikke smitsomme-sygdomme fra regeringens side.