Ansøgning sendt afsted til CISU, og vi krydser fingre!

08-06-2017 har Hope Danmark, i samarbejde med KANENGO, ansøgt CISU om støtte til et projekt, der har titlen “Promoting awareness, capacity, advocacy and accountability for NCDs in 7 sub-counties in Kamuli district, Uganda

Plakat

Formand i Hope Danmark, Hans Christian Hansen udtaler således om projektet:

I lighed med mange andre områder af Uganda og udviklingslande generelt, er et væsentligt problem i Kamuli distriktet i Uganda, andelen af befolkningen der lider af ikke-smitsomme sygdomme (NCDs), som fx diabetes og forhøjet blodtryk. De primære årsager er borgernes manglende viden de lokale sundhedsmyndigheders svage kapacitet .

Hope Danmarks partner, KANENGO, har foreløbigt etableret 21 frivillige, lokale og demokratiske “parlamenter” i Kamuli distriktet, såkaldte Neighbourhood Assemblies, hver med 5 frivillige Village Health Workers (VHWs).

Projektets mål er at øge befolkningens viden om NCDs og henvise syge til hospitaler og sundhedsklinikker, i de 7 sub-counties i Kamuli distrikt med NAs.

Projektet vil styrke KANENGOs og de 21 Neighbourhood Assemblieskapacitet indenfor fortalervirksomhed og administration. Endelig vil projektet følge op på og holde de lokale myndigheder ansvarlige for gennemførelse af beslutninger vedrørende behandling af NCDs.

Projektets budget er på lige knap kr. 400.000, og planlagt starttidspunkt er 1. september 2017. Varighed er 1½ år.