Turen til Uganda 2017


Den 23. juli 2017 drog vi, 14 unge og vores to ledere, mod Entebbe, Uganda. Vi skulle besøge Hope i Uganda og se det arbejde de gør dernede. Mødet med en ny og meget anderledes kultur var en stor oplevelse for os alle.

Vi boede i byen Kamuli, hvorfra vi besøgte to af de skoler Hope støtter, bl.a. i form af fadderskabs-børn. I to grupper kom vi ud på hhv. Starlight School og Hope-skolen. Mildt sagt er undervisningsfor-men meget anderledes end i Danmark. Kollektiv undervisning, hvor børnene i kor skal sige læren ef-ter, er den primære undervisningsform. Det var meget interessant og udfordrende, at blive ”smidt” ind i en klasse og skulle undervise uden egentlig vide hvilket fag, der blev undervist i. Derfor blev under-visningen meget baseret på bibelhistorier, lege og at fortælle om Danmark. Det var spændende at se, den store disciplin og respekt for læren de ugandiske børn har i forhold til i Danmark. Dette mærkede vi også når vi underviste, hvor der blev lyttet intenst til vores historier.

Udover skolebesøg, fik vi også lov at besøge familier, hvis børn bliver støttet af Hope. Vi fik endda også lov til at hjælpe familierne med de huslige ting – lave mad, gøre rent osv. Nogle familier havde meget svært ved at lade ”mzunguer” (hvide) gøre arbejdet, mens andre lod de os hjælpe, men grinede lidt af os imens. Men det var rigtig spændende og givende at hjælpe og se hvordan mange familier i Uganda lever og hvor hårdt de arbejder for føden hver dag.

Mødet med en ny og meget anderledes kultur var en stor oplevelse for os alle

Udover skole- og familiebesøg deltog vi også i ”neighbourhood assemblies” i forskellige landsbyer. Her lavede nogle af os mad med kvinderne, mens resten spillede fodbold og holdt samling med ugandere, hvor vi udvekslede kulturer. Det var super spændende og lærerigt, og vi fik nogle rigtig gode snakke ud af det om bl.a. velfærdssystemet, skolesystemet og familieforhold.

Derudover var vi til gudstjeneste i forskellige kirker og oplevede en rigtig afrikansk gudstjeneste, med dans og musik samt en masse ”amen” og ”halleluja”. En overvældende, men sjov oplevelse. Selv havde vi forberedt små dramastykker, lovsang, børnearbejde og prædiken for kirkerne, hvilket blev taget rigtig godt imod.

Endeligt havde vi nogle turist og afslapningsdage og så fik også ”besteget” bjerget ”Kagulu Hill”.

Det har været en spændende, lærerig, givende og velsignet tur. Vi er alle meget taknemmelige for den mulighed vi har fået i at besøge dette fantastiske land Uganda og se det store og vigtige arbejde Hope gør i og for Uganda.

Med venlig hilsen en taknemmelig gruppe unge fra Danmark.